Säkerhetsbrister på internet

Idag är de flesta medvetna om vilka risker som finns på internet, och är noga med att ha bra antivirus program installerade på sina datorer, skydda sina inloggnings uppgifter genom att ha säkra lösenord etc. På 1990-talet, när internet slog igenom på bred front i Sverige och de flesta företag skaffade egna hemsidor, var dock säkerhets tänkandet mindre utbrett.  Vid decenniets slut var dock detta tänkande betydligt mer utpräglat. Anledningen till detta var att ett flertal hacker attacker hade utförts mot olika webb platser, där innehåll hade ändrats eller tagits bort.
De första attackerna handlade om att lyfta fram hacker kulturen som sådan, men snart blev den främsta drivkraften att sprida politiska budskap, uppmärksamma sidan ägare på brister i säkerheten. Många försökte även komma över viktiga uppgifter, t.ex. inloggnings uppgifter.
1996 utfördes två hacker attacker som de som var med på den tiden fortfarande kommer ihåg. Den 17 mars hackades Telias hemsida två gånger. Länkar byttes ut, text vändes upp och ner och besökarna möttes av bilder på cannabis plantor. Dessutom bytte hackarna namn på företaget till Felia. I augusti samma år attackerade en hackare som kallade sig Ivil h4x0r Livets Ords hemsida tre gånger. Sidan fylldes vid ett tillfälle av bilder som associeras med satanism, vid ett annat med bilder på smurfar.
Många gånger har hackare attackerat sidor för att uppmärksamma rättsprocesser som drivits mot andra hackare. Detta har bl. a. hänt i september 1996, då svenska hackare angrep CIA:s hemsida för att fästa uppmärksamhet på att svenske statsåklagaren Bo Skarinder åtalade svenska hackers för dataintrång. Även Antipirat byrån, IFPI och bandet Metallica har utsatts för attacker av liknande anledningar.