Programvara för en bra webbshop

Om du har en affärsidé där du vill sälja någonting, riddarrustningar, gamla glasslådor eller vad som helst, kan det vara en bra idé att sälja produkterna på nätet. Har du aldrig gjort en hemsida, och använder mest internet till att skicka mejl och pokea dina kompisar på Facebook? Ingen fara, det finns hjälp att få.

Ett av de mest populära systemen för att skapa och driva en webbshop är Magento. Magento är inte gratis, men det finns många tillägg till det, som utvecklas gratis av entusiaster runt om i världen. När man väl har fått igång webbshoppen kan man därför få den att se ut och fungera precis som man vill. Många företag hjälper de som vill starta webbshoppar att komma igång, och då är Magento ofta ett givet val.

Programmet Drupal, som länge använts för att skapa hemsidor och sajter, går också att använda för att skapa webbshoppar. Det går alltså lika lätt att sätta upp en drupal webbshop som en magento baserad. Detta är kanske framför allt intressant om man vill koppla sin webbshop till en hemsida som är byggd i Drupal. Även Drupal kan byggas ut och anpassas med olika typer av moduler och tillägg. Precis som med Magento finns det många företag som erbjuder hjälp med Drupal.

Internet under motorhuven

De flesta som surfar på nätet har ingen direkt kunskap om den teknologi som hela internet bygger på. Det är en samling olika tekniker som är grunden till hur internet fungerar och knyts ihop till ett stort nätverk där alla kan samverka, interagera och ta del av information som andra tillgängliggör. Inte sällan har de som jobbar med webbteknik bara kunskap om sitt isolerade område. Till exempel en person som är i färd att bygga en egen hemsida har inga egentliga behov av att vara insatt i hur nätverksteknik fungerar – räcker gott och väl med att vara kunnig när det gäller HTML, CSS och kanske något programmeringsspråk som PHP, ASPX, Coldfusion eller något annat språk. Internet och informationen som finns där vilar på många lager av olika tekniker som samverkar och längst ned i hierarkin hittar man såklart de fysiska kablarna och maskinerna som levererar de digitala signalerna mellan servrar och klienter.

Därefter finns de olika teknikerna som bär signalerna mellan olika maskiner, som exempelvis TCP/IP som är ett protokoll för att överföra information mellan två olika adresser. DNS, eller domain name system, är den teknik som hjälper till att omvandla IP-adresserna till mer intuitiva namn som är våra domännamn. Sedan har vi tekniken för alla webbsidorna som är sådant som tolkas av webbläsare och kallas HTML, eller Hypertext Markup Language. Till detta kommer också olika tekniker för att skapa dynamiska webbsidor och det är egentligen fråga om olika serverspråk och databastekniker å ena sidan, och å andra sidan sådant som sker på klientsidan, dvs i webbläsaren som till exempel JavaScript.

Uppdatering: För dig som vill förkovra dig kan jag rekommendera den här sidan som startpunkt för att lära dig allt om hemsidor, hur man bygger dem från grunden med XHTML, CSS och exempelvis PHP.